www.mews.com

Mews privacybeleid

Een nieuw privacybeleid is beschikbaar in het Engels op: https://app.mews.com/Platform/Document/PrivacyPolicy

Versie: 4.1, Ingangsdatum: Juli 19, 2022

Dit “Privacybeleid“ beschrijft de manier waarop Mews Systems B.V., met haar maatschappelijke zetel in Amsterdam, en kantoren aan de Wibautstraat 137D, 1097DN, Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Nederlandse Handelsregister onder nummer 66426995, en haar filialen (gezamenlijk “Mews“ of “wij“ of “ons“) uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen. Mews is toegewijd aan het beschermen van de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving, zoals de AVG en CCPA.

Dit Mews Privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking binnen alle diensten, systemen, platforms en applicaties die door Mews worden geëxploiteerd en waar persoonsgegevens worden verwerkt en waarin dit beleid is opgenomen of waarnaar wordt verwezen. Dit privacybeleid is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de Mews-website, vertegenwoordigers van onze zakenpartners, personen die contact met ons opnemen via onze website en sollicitanten die solliciteren naar een functie bij Mews.

In geval van tegenstrijdigheden tussen dit privacybeleid en een specifiek privacybeleid dat van toepassing is op een product of dienst van Mews, heeft het specifieke privacybeleid voorrang.

MEWS als gegevensverwerker

Mews exploiteert Mews Platform, een software voor het beheren van ondernemingsadministratie en handelingen, met inbegrip van reserverings-, bestellings- en klantenbeheer (“Mews Platform”). Het Mews Platform wordt gebruikt door verschillende dienstleveranciers op basis van hun contract met Mews (de “Ondernemingen”). In deze situaties worden persoonsgegevens verzameld door de Ondernemingen en Mews als een gegevensverwerker verwerkt deze in opdracht van de Onderneming die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt beheerst door het privacybeleid van deze voorgenoemde Onderneming.

Definities

Mews Platform verwijst naar de verzameling applicaties en systemen geleverd door Mews aan Gebruikers en Ondernemingen
Gebruiker een persoon die zich inschrijft bij het Mews Platform
Gebruikersaccount het Gebruikersaccount van de Gebruiker
Onderneming een klant van Mews dat het recht heeft om het Mews Platform te gebruiken op basis van een apart contract met Mews
Mews Personal Area een onderdeel van het Mews Platform dat Gebruikers dient om hun Gebruikersaccount en gegevens te beheren, hun reserveringen, bestellingen en andere diensten geleverd door Ondernemingen te beheren, met Ondernemingen te communiceren, en andere diensten te gebruiken zoals geleverd door Ondernemingen
Mews Business Area een onderdeel van het Mews Platform dat Gebruikers dient om namens Ondernemingen of Mews op te treden
Enterprise Scope een onderdeel van Mews Business Area door een enkele Onderneming gecontroleerd waar Gebruikers gegevens, instellingen, reserveringen, bestelling, applicaties, klanten en andere functionaliteiten kunnen beheren zoals beschikbaar is in Mews Platform voor en namens die Onderneming. Om toegang te krijgen tot Ondernemingssope moet een persoon een Gebruiker zijn en heeft ook een Ondernemingsprofiel nodig

I. Welke gegevens verwerken wij?

Mews Diensten

Wanneer u een Gebruikersaccount aanmaakt en Mews Platform gebruikt kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens (naam, achternaam)
 • Contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Informatie over uw reserveringen/bestellingen (met inbegrip van reserveringen/bestellingen uit het verleden)
 • Betalingsinformatie (met inbegrip van credit/debit card informatie)
 • ID/paspoort (als u accommodatie diensten hebt gereserveerd/besteld)
 • Ondernemingsscopes waaraan u toegangsrechten bent verleend

Mews Website

Wanneer u de Mews website bezoekt, inschrijft voor onze evenementen/webinars of op een nieuwsbrief, een demo boekt met Mews of contact opneemt met Mews via onze website, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens (naam, achternaam)
 • Contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Evenementen/webinars waar u voor inschreef
 • Nieuwsbrieven waar u op inschreef
 • Informatie over het bedrijf waarvoor u werkt en uw werkpositie
 • Alle andere informatie die u met ons deelt

Mews Klantenverificatie

Om de identiteit van onze klanten die contractuele relaties met ons voor het leveren van Mews-diensten aangaan te verifiëren, verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens van bedrijfsvertegenwoordigers en uiteindelijke belanghebbenden:

 • Identificatiegegevens (naam, achternaam) en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, functiebenaming/positie, staatsburgerschap
 • Identificatiedocumenten zoals paspoorten, Identiteitskaarten, rijbewijs, bewijs van adres documenten
 • Informatie over eigenaarschap, of de persoon een politiek prominent persoon is

Mews Klantenservice

Wanneer u een presentatie via videoconferentie van Mews Platform bijwoont of u contact opneemt met Mews via onze klantenservice, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens (naam, achternaam)
 • Contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Informatie over het bedrijf waarvoor u werkt en uw werkpositie
 • Video/Spraakopnames van u
 • Alle andere informatie die u met ons deelt

Mews Carrières

Wanneer u solliciteert naar een functie bij Mews kunnen wij de volgende categorieën van persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens (naam, achternaam)
 • Contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Informatie vanuit uw CV, Sollicitatiebrief over uw vroegere betrekkingen, kwalificaties enz.
 • Alle andere informatie die u met ons deelt tijdens het wervingsproces
 • Strafblad

II. Hoe verwerken wij gegevens?

Mews Services

Wanneer u een Gebruikers account aanmaakt met Mews Platform, verwerken wij uw logingegevens (uw e-mailadres) en gegevens die betrekking hebben tot de diensten u reserveert of bestelt, met inbegrip van diensten en bestellingen uit het verleden.

Als uw reservering of bestelling met een accommodatieleverancier is, verwerken wij ook informatie benodigd voor de registratiekaart van de accommodatie.

Als u naar een Ondernemingsscope wordt uitgenodigd, verwerken wij waar Ondernemingsscopes binnen de Mews Platform rechten toe hebben.

Wij verwerken gegevens voor het doeleinde en op wettelijk basis van het leveren van de functionaliteiten van Mews Personal Area aan u.

Mews Website

Mews kan gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, met name als u inschrijft op onze nieuwsbrief of andere marketingcommunicaties of welke kunnen, volgens uw vroegere voorkeuren, voor u van belang zijn. Deze communicaties zullen zich strikt houden aan de toepasselijke wettelijke regels. Advertentie- en marketingmaterialen van andere partijen worden alleen aan u gestuurd als u zich heeft ingeschreven op deze communicaties, via onze website e-mail of anderszins. De juridische grond voor het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden is toestemming of ons gerechtvaardigde belang.

Uw beslissing over het ontvangen van marketingcommunicatie kan worden onthouden volgens de uitschrijvingsregels omschreven in elke marketing e-mail of andere vorm van communicatie via de opzeg optie in de voettekst van elke e-mail. Het uitschrijven kan ook worden gedaan door de instellingen van uw Gebruikersaccount te wijzigen of door direct met Mews contact op te nemen. Als u zich uitschrijft, behoudt Mews alleen dergelijke gegevens die benodigd zijn voor het leveren van diensten aan u volgens de regels vermeld in dit beleid.

Mews Klantenverificatie

Mews verzamelt alle informatie en gegevens benodigd voor klantenverificatie en dient deze gegevens in bij de afwikkelondernemingen om het KYC (Know your customer, oftewel Ken je klant) proces te vergemakkelijken dat verplicht is gesteld door anti-terreur, anti-witwas, anti-terreur financiering, financiële diensten en andere toepasselijke wet- en regelgevingen. Als deel van dit proces voert Mews ook verificatie van identiteit en status van bedrijfsvertegenwoordigers en uiteindelijke belanghebbenden (zoals of de personen politiek prominente personen zijn) via een derde-partijleverancier. Meer informatie over het klantenverificatieproces bevindt zich in onze Merchant-voorwaarden. Mews verwerkt deze gegevens op de juridische basis van nakoming van het contract en gerechtvaardigde belang van Mews voor het doeleind van het verifiëren van klantenidentiteit.

Mews Klantenservice

Mews neemt telefoongesprekken met haar klanten op en verwerkt bijbehorende persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigde belang met het oog op bewijs van goede dienstverlening en verdediging tegen claims van klanten.

Aan het begin van elk gesprek informeren we onze klanten over de opname. Door het telefoongesprek voort te zetten, gaat u akkoord met de opname die plaatsvindt en het vastleggen van uitingen van persoonlijke aard. Als u op een andere manier met ons in contact wilt komen, neem dan contact met ons op via support@mews.com.

Wij nemen gesprekken (geluid en video) met onze klanten en potentiële klanten op voor interne training, business intelligence en noteringsdoeleinden. Deze opname is altijd op basis van uw toestemming op het plaatsvinden van de opname en het vastleggingen van uitdrukkingen van een persoonlijke aard. U kunt uw toestemming intrekken op ieder gewenst moment door een bericht te sturen aan privacy@mews.com, in welk geval wij de opname zullen verwijderen.

Mews Carrières

Als u solliciteert op een vacature bij Mews via de Mews website of op een andere manier, zullen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verwerken voor het evalueren van uw sollicitatie en de daarin opgenomen informatie om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor onze functies. We kunnen eveneens sollicitanten vóór indiensttreding screenen om onder meer de waarheidsgetrouwheid te verifiëren van de informatie in uw CV en andere documenten die u ons verstrekt. Voor bepaalde functies kunt u worden gevraagd om ons ook uw strafblad te verstrekken. De screening voorafgaand aan het dienstverband wordt altijd zo uitgevoerd dat de proportionaliteit, toereikendheid en naleving van de toepasselijke wetgeving is gewaarborgd. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van een contract of precontractuele relaties of uw toestemming (indien van toepassing). De respectieve Mews-filiaal waarbij u voor een functie solliciteerde, wordt beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke.

We kunnen behoudens uw toestemming uw CV in onze interne database bewaren om u in aanmerking te nemen voor toekomstige functies bij Mews. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken in uw Gebruikersaccount of door een bericht te sturen naar privacy@mews.com.

Wettelijke verplichtingen

In sommige gevallen leggen wettelijke voorschriften ons verplichtingen op waaronder we verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken. In dergelijke gevallen gaat het dan om belasting- en boekhoudwetgeving en het verstrekken van sommige gegevens aan overheidsinstanties op basis van de wet. Zo kunnen we uw gegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en onze interne bestanden te archiveren. De juridische grond voor het verwerken van dergelijke gegevens is het naleven van wettelijke verplichtingen.

III. Cookies and Other Technologies on Our Websites

Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over personen die onze website bezoeken. Cookies zijn kleine gecodeerde tekstbestanden die op uw computer of ander apparaat worden opgeslagen. Cookies helpen ons om onze website te laten werken en bieden belangrijke functies en functionaliteit op onze website. Ze helpen ons te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Tegelijkertijd gebruiken we cookies voor statistische en analytische doeleinden, bijvoorbeeld om bij te houden en te volgen welk land, welke pagina's en welke methode werd gebruikt om onze website te bezoeken en ook om personalisatie mogelijk te maken.

Bovendien helpen cookies ons om online advertenties aan te bieden waarvan wij denken dat ze het meest relevant voor u zijn. Cookies worden ook gebruikt voor profilering. Cookies kunnen ons helpen te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld door ons te laten weten of u tijdens het browsen een foutmelding krijgt. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op https://www.allaboutcookies.org.

We gebruiken de volgende soorten cookies :

 1. essentiële (noodzakelijke) cookies, die essentieel zijn voor het verlenen van toegang tot onze websites en voor het leveren van diensten waar u expliciet om hebt gevraagd zoals het markeren van uw data-invoeringen, netwerk management en toegankelijkheid; (als deze cookies zijn uitgeschakeld, werkt onze website mogelijk niet correct);
 2. analytische (prestatie) cookies, die ons helpen om te analyseren hoe u door onze websites navigeert en welke inhoud relevant is voor onze Gebruikers. Ze worden gebruikt voor prestatiemeting en verbetering;
 3. functionele cookies laten ons onthouden welke keuzes u in het verleden hebt gemaakt, zoals welke taal en valuta u voorkeur voor hebt, uw naam en e-mail onthouden en automatisch formulieren invullen en personalisatie toestaan, zoals live chats, video’s en het gebruik van sociale media;
 4. advertentiecookies, die helpen om aangepaste en gepersonaliseerde advertenties te leveren.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen via cookies:

IP-adres, geslacht, tijdzone, browserinstellingen, besturingssysteem, informatie over website bezoeken met inbegrip de URL, zoektermen, informatie over wat u bekeek of zocht op onze website, pagina reactietijden, download fouten, lengte van bezoeken naar bepaalde pagina’s, pagina interactie informatie (zoals scrollen, kliks, en mouse-overs).

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt u via een cookiebanner onderaan de website geïnformeerd dat wij cookies verzamelen. Met de banner kunt u beheren welke soorten cookies door Mews kunnen worden verzameld. U kunt de instellingen wijzigen en uw toestemming op elk moment intrekken via Privacy-instellingen onderaan onze websites.

Wanneer we essentiële cookies verzamelen, is de juridische grond voor de verwerking van deze gegevens een gerechtvaardigd belang. Het is niet mogelijk om deze cookies uit te schakelen via de Privacy-instellingen, aangezien onze websites mogelijk niet correct werken wanneer u dit type cookies uitschakelt, maar als u dit toch wilt doen, kunt u de onderstaande instructies volgen in de sectie Cookies uitschakelen.

Wanneer we gegevens opslaan of toegang krijgen tot gegevens die al zijn opgeslagen in uw eindapparatuur, zoals uw pc of mobiele apparaat, voor analytische, functionele of reclamedoeleinden, doen we dit alleen nadat u ons uw toestemming hebt gegeven.

Mews e-mails en/of websites en de communicatie die wordt gegenereerd door het gebruik van en/of registratie voor Mews diensten en/of platform, zoals promotionele e-mails, kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als “webbakens”. Webbakens werken over het algemeen in combinatie met cookies en we kunnen ze op dezelfde manier gebruiken als cookies(zie hierboven).

Naast cookies gebruiken we ook andere technologieën waarmee we uw gedrag op onze websites kunnen analyseren en ons kunnen waarschuwen als een functie van de website niet naar behoren werkt.De huidige tools die we gebruiken zijn Sentry(foutbewakingssysteem) en Hotjar(analytische tool).

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze Gebruikers beter te begrijpen en om onze diensten en Gebruikerservaring te optimaliseren.Hotjar is een technologieservice die ons helpt de ervaring van onze Gebruikers beter te begrijpen(bijv.hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, op welke links ze klikken, wat Gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze dienst te bouwen en onderhouden met Gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze Gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie(alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om weer te geven onze website.Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd Gebruikersprofiel.Het is Hotjar contractueel verboden om de gegevens die namens ons zijn verzameld te verkopen.

Cookies uitschakelen

Als u wilt dat cookies niet worden verzameld, kunt u de cookies op elk moment beperken, blokkeren of verwijderen door uw browserconfiguratie aan te passen. Hoewel elke browser anders is geparametreerd, bevindt de cookie-configuratie zich normaal gesproken in het menu “Voorkeuren” of “Tools”. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn (in het geval van essentiële cookies hebt u mogelijk geen toegang tot onze website).

Als u wilt voorkomen dat er nieuwe cookies worden geplaatst of als u bestaande cookies wilt verwijderen, kunt u de instructies hiervoor vinden op de onderstaande links.De exacte procedure hangt af van de browser die u gebruikt:

 1. Internet Explorer
  https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 2. Firefox
  https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop
  https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
 3. Google chrome
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 4. Safari
  http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Voor mobiele apparaten kunt u de tracking beperken via de privacy-instelling op uw apparaat (door de advertentie-ID uit te schakelen), zie voor instructies https://www.networkadvertising.org/mobile-choice/.

Bovendien kunt u een derde-partijtool gebruiken om u af te melden voor gerichte advertenties, beschikbare afmeldtools van derden zijn onder meer de Digital Advertising Alliance, het Network Advertising Initiative, en de European Interactive Digital Advertising Alliance (alleen Europa).

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van advertenties op verschillende apparaten (d.w.z. het volgen van een Gebruiker op verschillende apparaten), kunt u uw apparaatinstellingen openen of de bedieningselementen bezoeken die worden beschreven op de pagina Mobiele keuzes NAI.

Wij gebruiken ook zogenaamde sociale plug-ins van de volgende sociale netwerken op onze websites: (i) facebook.com, (ii) twitter.com, (iii) linkedin.com (“plug-ins”), die zijn aangegeven met hun logo’s op onze website. Wanneer u onze websites bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers waarop deze plug-ins draaien. De inhoud van de plug-ins is direct overgebracht door Facebook/Twitter/LinkedIn naar uw browser, die het dan integreert in onze website. De integratie van plug-ins veroorzaakt dat Facebook/Twitter/LinkedIn de informatie ontvangt waaraan u toegang toe verkreeg op de corresponderende pagina van onze website. Als u ingelogd bent bij Facebook/Twitter/LinkedIn zal het uw bezoek kunnen toewijzen aan uw account op deze sociale netwerken.

Houd er rekening mee dat het ruilen van deze informatie al plaats vindt wanneer u onze website bezoekt ongeacht of u gebruikmaakt van de plug-in. Als u niet wilt dat Facebook/ Twitter/LinkedIn informatie over u verzamelen via onze website, moet u ervan uitloggen voordat u onze website bezoekt. Voor meer informatie over hoe deze sociale netwerken uw gegevens verwerken in hun privacy beleid:

Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter https://twitter.com/en/privacy

LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

IV. Gegevensbewaring

In het algemeen bewaart Mews uw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is, gelet op de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt. Hoe lang Mews uw persoonsgegevens behoudt zal ook afhankelijk zijn van de wettelijke basis waarop uw gegevens worden verwerkt. Wanneer de verwerking op basis van gerechtvaardigde belang is worden uw gegevens verwerkt zolang dat het gegeven gerechtvaardigde belang van Mews nog geldt. Voor gegevens behouden op basis van wettelijke verplichtingen, is de periode van het behouden van data bepaald door de toepasselijke wetgeving. Voor gegevens verwerkt op basis van het uitvoeren van een contract, worden de gegevens verwerkt gedurende de contractuele relatie en voor een toepasselijke tijdslimiet. Wanneer het verwerken op basis van uw toestemming is, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u uw toestemming intrekt. Houd er rekening mee dat dezelfde gegevens ook mogen worden verwerkt op andere wettelijke basis in welk geval uw intrekking van uw toestemming niet een volledige verwijdering van uw gegevens kan betekenen. Mews bewaart uw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is, gelet op de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt. Hoe lang Mews uw persoonsgegevens behoudt zal ook afhankelijk zijn van de wettelijke basis waarop uw gegevens worden verwerkt. Wanneer de verwerking op basis van gerechtvaardigde belang is dan worden uw gegevens verwerkt zolang dat het gegeven gerechtvaardigde belang van Mews nog geldt. Voor gegevens behouden op basis van wettelijke verplichtingen, is de periode van het behouden van data bepaald door de toepasselijke wetgeving. Voor gegevens verwerkt op basis van het uitvoeren van een contract, worden de gegevens verwerkt gedurende de contractuele relatie en voor een toepasselijke tijdslimiet. Wanneer het verwerken op basis van uw toestemming is, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u uw toestemming intrekt. Houd er rekening mee dat dezelfde gegevens ook mogen worden verwerkt op andere wettelijke basis in welk geval uw intrekking van uw toestemming niet een volledige verwijdering van uw gegevens kan betekenen.

Mews zal geen buitensporige hoeveelheid persoonsgegevens verzamelen, noch andere informatie die niet relevant is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden.

Als u een Gebruikersaccount aanmaakt, zullen wij uw gegevens verwerken gedurende de periode van uw registratie bij Mews. U kunt uw Gebruikersaccount verwijderen op elk gewenst moment. U kunt ook beheren welke van uw gegevens worden verwerkt via uw Gebruikersaccount.

Persoonsgegevens die Mews verzamelt als deel van het klantenverificatieproces worden verwerkt gedurende de contractuele relatie tussen Mews en haar klanten en 5 jaar na afloop van de contractuele relatie.

Mews zal geen gegevens van u bewaren die u verstrekt of die automatisch verzameld zijn tijdens telefoongesprekken langer dan nodig is, gegeven de doeleinden waarvoor ze waren verstrekt of verzameld. Bovendien, u kunt uw toestemming om uw gegevens te laten verwerken intrekken op elk gewenst moment door een bericht aan privacy@mews.com te sturen, in welk geval wij uw gegevens van ons systeem zullen verwijderen.

Persoonsgegevens van succesvolle sollicitanten worden verwerkt en bewaard in overeenstemming met ons privacybeleid voor werknemers. Persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten die ons hun toestemming hebben gegeven om hen voor toekomstige functies bij Mews in aanmerking te nemen, worden verwerkt gedurende de periode waarvoor de toestemming werd gegeven, maar u kunt uw toestemming wel op elk moment intrekken. Persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten die ons geen toestemming hebben gegeven voor het bewaren van hun persoonsgegevens, worden bewaard voor de duur van het gegeven gerechtvaardigde belang van Mews om zichzelf te beschermen tegen juridische claims en het wervingsproces uit te voeren.

V. Delen van Gegevens, Verwerkers en Overdracht Naar Derde Landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, behalve in de volgende situaties :

 1. gegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van Mews Diensten,
 2. op basis van uw toestemming,
 3. persoonsgegevens worden toevertrouwd aan verwerkers die namens Mews persoonsgegevens verwerken,
 4. Mews is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken op basis van de wet of op bevel van een overheidsinstantie, of
 5. Mews is verplicht de persoonsgegevens aan afwikkelondernemingen om het klantenverificatieproces te vergemakkelijken./li>

Om u in staat te stellen verschillende reserveringen/bestellingen bij Ondernemingen te beheren, kan Mews uw persoonsgegevens delen met Ondernemingen met als enig doel het maken en beheren van uw reservering/bestelling, evenals andere diensten die door Ondernemingen aangeboden worden.

Categorieën van verwerkers

Mews maakt gebruik van vertrouwde derde-partijleveranciers die in sommige gevallen persoonsgegevens verwerken namens Mews en op basis van door Mews verstrekte instructies. Mews mag de volgende categorieën van leveranciers gebruiken (verwerkers onder AVG):

 • gegevenscentra, hosting
 • marketing leveranciers
 • analyse en registratie leveranciers
 • leveranciers van opiniepeilingen of enquêtes
 • taakbeheer en communicatie leveranciers
 • juridische diensten, belasting, accounting en audit diensten
 • recruitment en sollicitanten verificatie leveranciers
 • informatiebeveiliging leveranciers

Overdracht naar Derde Landen

Mews zal uw gegevens overdragen aan landen buiten de EU/Europese Economische Ruimte alleen wanneer een dergelijke overdracht voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Dat betekent, bijvoorbeeld, dat onze leverancier in een land is gezeteld waarvoor de Europese Commissie een besluit heeft verstrekt dat het een voldoende niveau van persoonsgegevensbeveiliging levert, standaard contractuele clausules en/of andere overdracht mechanismes aanwezig zijn om voldoende vrijwaringen te verzekeren ten aanzien van de bescherming van privacy en fundamentele rechten en vrijheden van individuen en, indien het nodig is, aanvullende maatregelen worden toegepast om te verzekeren dat de subject van de gegevens een niveau van bescherming is verleend dat essentieel gelijkwaardig is met dat wat door de AVG gegarandeerd is.

VI. Gegevensbeveiliging

Mews zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Daarom heeft Mews adequate fysieke, technische en organisatorische maatregelen en plannen ingevoerd om alle informatie die via Mews Diensten verzameld wordt te beschermen en te beveiligen.

Het doel is om ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens, of toevallige, ongeoorloofde of onwettige toegang, gebruik, overdracht, verwerking, reproductie, verzending, wijziging, verlies of beschadiging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Ondanks alle inspanningen en het naleven van alle regels die door de toepasselijke wettelijke voorschriften zijn vastgesteld, is het niet mogelijk de veiligheid van uw gegevens te garanderen als ze op onbeveiligde wijze worden doorgegeven of overgebracht.

Mews beschermt uw gegevens in het bijzonder op de volgende manieren:

 • Gegevens versleutelen
 • Gebruik van meerdere niveaus van interne systeem logboeken
 • Handhaven van sterk wachtwoord beleid van het Hashen van Gebruikerswachtwoorden
 • Penetratie testen

U kunt meer informatie vinden over Beveiliging in Mews Platform in de Mews Platform Documentatie.

Deze maatregelen betekenen niet dat u geen maatregelen hoeft te nemen om uw eigen persoonsgegevens te beschermen. U moet onder meer uw wachtwoorden regelmatig wijzigen. Anderzijds mag u onder anderen geen voorspelbare Gebruikersnamen en/of wachtwoorden gebruiken, uw wachtwoord met andere personen delen, of andere personen toegang tot uw Gebruikersaccount verlenen en/of uw persoonsgegevens bekendmaken. Mews zal u nooit om uw wachtwoord vragen in enige ongevraagde communicatie. Gelieve onze functionaris voor gegevensbescherming onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw Gebruikersaccount of elke andere vermoede inbreuk op de beveiliging.

VII. Uw rechten

Waar de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) van de EU van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u op grond van de AVG recht op de volgende rechten:

Recht op inzage

U hebt het recht geïnformeerd te worden over onder andere welke persoonsgegevens Mews over u verwerkt, voor welke doeleinden, wie de ontvangers van uw persoonsgegevens zijn.

Recht op inzage

U hebt het recht om uw onvolledige, onnauwkeurige of verouderde persoonsgegevens te laten corrigeren.

Recht op verwijdering (‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en verwerkt, te laten verwijderen. Houd er rekening mee dat Mews sommige persoonsgegevens mag of zelfs moet bewaren ondanks uw verzoek tot verwijdering.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen, zoals wanneer wij onjuiste persoonsgegevens over u verwerken, of wanneer u van mening bent dat de verwerking niet langer noodzakelijk is, kunt u om een beperking van de verwerking vragen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat te ontvangen en ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven, voor zover dat technisch haalbaar is.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreft en die plaatsvindt in het algemeen belang of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen door Mews, met inbegrip van profilering.

De uitoefening van uw rechten kan worden beperkt indien Mews verplicht is uw persoonsgegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of om andere dwingende redenen zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend door geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, tot stand gekomen besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze aanzienlijk treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit: (a) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en Mews (b) bij wet is toegestaan en de wet voorziet in passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen; of (c) gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming. Mews neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen zouden hebben voor de Gebruiker van Mews. Voor de volledigheid: Mews gebruikt cookies en soortgelijke technologieën waarvan het gebruik kan neerkomen op profilering. Raadpleeg hoofdstuk III Cookies van dit Privacybeleid voor informatie over hoe u uw toestemming voor het gebruik van cookies kunt intrekken of cookies kunt uitschakelen.

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres privacy@mews.com.

Recht om een klacht in te dienen

Als u een klacht wilt indienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Mews, kunt u contact opnemen met onze DPO op dpo@mews.com die zich ertoe zal verbinden de kwestie op te lossen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende autoriteit, gevestigd in Nederland, Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl), of bij de toezichthoudende autoriteit van het desbetreffende filiaal (voor contactgegevens zie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

VIII. Kennisgeving California Consumer Privacy Act van 2018(“CCPA”)

Consumenten die in Californië wonen, hebben een aantal aanvullende rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie op grond van de California Consumer Privacy Act of (“CCPA”). Als u in Californië woont, is dit gedeelte op u van toepassing en vult dit het bovenstaande beleid aan.

Uw rechten als consument in Californië

Wanneer de California Consumer Privacy Act van 2018 Assembly Bill No. 375 (“CCPA”) van toepassing is op de verwerking van uw gegevens, hebt u recht op onderstaande rechten:

Recht op kennisgeving

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de manier waarop uw persoonlijke informatie zal worden gebruikt. Wij zijn uitgebreid ingegaan op hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in hoofdstuk II. Hoe verwerken wij gegevens? van dit Privacybeleid.

Recht op inzage

U hebt het recht geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens Mews over u verwerkt, voor welke doeleinden en wie de ontvangers van uw persoonsgegevens zijn.

Recht om verwijdering aan te vragen

U hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en verwerkt, te laten verwijderen. Houd er rekening mee dat Mews sommige persoonsgegevens mag of zelfs moet bewaren ondanks uw verzoek tot verwijdering.

Recht op gelijke diensten

U hebt het recht niet te worden gediscrimineerd, zelfs indien u een van uw CCPA-rechten uitoefent.

IX. Wijzigingen van het Privacybeleid en taalversies

Mews zal, van tijd tot tijd, de voorwaarden van dit privacybeleid veranderen en bijwerken. U wordt op de hoogte gebracht van alle wijzigingen in dit privacybeleid door een bijgewerkte versie op de website van Mews te publiceren, u kunt ook een kopie van het gewijzigde privacybeleid ontvangen via uw Gebruikersaccount of via het e-mailadres dat u aan Mews hebt verstrekt.

De Engelstalige versie van dit Privacybeleid zal alleszins controle hebben en prevaleren in het geval van eventuele tegenstrijdigheden met vertaalde versies die Mews verstrekt.

X. Contactgegevens

Als u meer wilt weten over Mews, de bescherming van uw privacy, of over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met Mews via privacy@mews.com.

Help Mews ervoor te zorgen dat uw gegevens up-to-date zijn. Indien u van mening bent dat bepaalde door Mews verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u contact opnemen met Mews via privacy@mews.com.