www.mews.com

Algemene voorwaarden

INLEIDING ALGEMENE VOORWAARDEN MAISON HAAS HUSTINX

Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, verzoekt Maison Haas Hustinx uw medewerking bij het nakomen van het navolgende als overeenkomst tussen de Gast en Maison Haas Hustinx (hierna te noemen 'de Directie' of 'het Hotel') onder wiens kamers toegestaan ​​te gebruiken door de Gast:

1. ALGEMENE OPMERKINGEN

1.1 Tarief

Het tarief geldt alleen voor de kamer en is exclusief eventuele niet-btw-belastingen die van toepassing zijn. Maaltijden en andere diensten zijn beschikbaar tegen extra kosten. Voor uw kamertarief kunt u contact opnemen met de receptie.

1.2 Vereffening van rekeningen

Rekeningen dienen bij het uitchecken bij onze receptie te worden voldaan. Betalingen die voor aankomst moeten worden gedaan, kunnen worden gedaan via online overschrijving of via de online boekingsmodule MEWS-distributeur. Bij de receptie kunt u betalen met pin, creditcard of contant.

1.3 Inchecken

Toon uw identiteitskaart of paspoort bij het inchecken of voltooi de online check-in via MEWS Navigator. Volgens de wet moet de gast op verzoek persoonlijke documenten kunnen overleggen voor de hoteladministratie.

1.4 Vertrek

Uitchecktijd is 11:00 uur; informeer de receptie als u uw kamer na deze tijd wilt behouden. Verlenging wordt gegeven afhankelijk van beschikbaarheid en met een maximale uitchecktijd van 13:00 uur. Indien de kamer beschikbaar is, wordt er 20 euro aangerekend. Als de gast de kamer na afloop of periode niet verlaat, heeft het management het recht om de gast en zijn/haar bezittingen uit de kamer te verwijderen die door de gast wordt ingenomen en de toepasselijke kosten in rekening te brengen.

1.5 Bagageopslag

De gast kan bagage opslaan in de bagageruimte, op eigen risico van de gast met betrekking tot verlies of schade door welke oorzaak dan ook. Bagage mag niet langer dan 2 dagen worden opgeslagen.

1.6 Bezittingen van de gast

De Gast wordt met name verzocht om de deur van zijn/haar kamer op slot te doen bij het uitgaan of naar bed gaan. Voor het gemak van de gast zijn er elektronische kluisjes aanwezig in de kamer of bij de receptie om waardevolle spullen in op te bergen.

Het management is op geen enkele manier verantwoordelijk voor verlies of schade aan de eigendommen van de gast of andere eigendommen uit de hotelkamer of het kluisje of enig ander deel van het hotel voor welke oorzaak dan ook, inclusief diefstal of diefstal.

1.7 Gevaarlijke goederen

Het meenemen van goederen en/of het opslaan van onbewerkte of belichte bioscoopfilms, of enig ander artikel van brandbare of gevaarlijke aard en/of verboden goederen en/of goederen van aanstootgevende aard is verboden.

De gast is als enige aansprakelijk en verantwoordelijk jegens de directie, haar andere gasten, genodigde bezoekers, agenten en bedienden voor alle financiële of andere verliezen en schade die kan worden veroorzaakt door dergelijke artikelen of als gevolg van de eigen nalatigheid en niet-nakoming van de gasten. het naleven van eventuele instructies.

Gokken, smokkelwaar, prostitutie, wapens, explosieven, brandbare voorwerpen, vergiften, drugs, dieren en scherp voedsel zijn ten strengste verboden op het terrein van het hotel.

1.8 Gastgedrag

De Gast is verantwoordelijk voor zijn gedrag, dat van zijn Gasten of een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. Het hotel staat geen enkele vorm van feesten, luide muziek of de aanwezigheid van niet-gasten op het terrein van het hotel toe. Het niet naleven hiervan kan leiden tot onmiddellijke ontruiming van het pand en de verrekening van eventuele door het hotel gemaakte kosten op de gast.

Op het terrein van het hotel mag nergens gerookt worden. Het gehele terrein van het hotel, inclusief de buitenruimtes, zijn strikt rookvrije zones. Roken in de kamer, ook uit het raam, met het raam open of buiten, brengt onmiddellijk schoonmaakkosten met zich mee van € 100,- die van de creditcard van de gast worden afgeschreven of op enig andere manier in rekening worden gebracht.

1.9 Schade en verlies aan eigendommen

De gast zal verantwoordelijk worden gehouden voor alle schade of verlies - zowel financieel als fysiek - aan het eigendom van het hotel veroorzaakt door henzelf, hun gasten of een persoon voor wie zij verantwoordelijk zijn. Hieronder valt onder meer maar niet uitsluitend: schade aan de kamer of het meubilair, overlast en overlast voor andere gasten, diefstal van spullen uit de kamer. Kosten die verband houden met deze schade worden direct van de creditcard van de gast afgeschreven. Het hotel heeft het recht om kortingen die aan andere gasten moeten worden gegeven als reactie op wangedrag van de gast, te verrekenen met de creditcard van de verantwoordelijke gast. Er moet een specifieke vermelding worden gemaakt in termen van de sleutels die bij het inchecken worden verstrekt. Bij verlies of vermissing van deze sleutels wordt € 50,- door de gast in rekening gebracht.

1.10 Rechten van het management

Er wordt overeengekomen dat de Gast zich fatsoenlijk gedraagt ​​en geen overlast of ergernis veroorzaakt binnen het Hotelterrein.

De Directie heeft het recht om de Gast te verzoeken zijn/haar kamer of andere delen van het Hotel onverwijld te verlaten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van welke reden dan ook, en de gast is verplicht om te vertrekken wanneer daarom wordt verzocht. In geval van wanbetaling heeft de Directie het recht om te verwijderen

de bagage en bezittingen van de gast uit de door hem/haar ingenomen kamer halen.

1.11 Relatie tussen de directie en de gast

Niets in het bovenstaande zal voortduren of worden geacht een (onder)huur te vormen of te creëren, of enig ander recht op interactie in het hotelgebouw of een deel van een deel daarvan, ten gunste van een gast, bewoner of bezoeker. De directie wordt altijd geacht volledig en absoluut in het bezit te zijn van het gehele hotelterrein.

1.12 Overheidsregels en voorschriften en toepassing van wetten

De Gast wordt verzocht zich te houden aan, zich te houden aan, te bevestigen aan en gebonden te zijn aan alle toepasselijke wetten en regels en voorschriften van overheidswege die op dat moment van kracht zijn.

1.13 Foto's en video's

Het is illegaal om foto's en video's die in het hotel zijn gemaakt voor commerciële of openbare doeleinden te gebruiken zonder toestemming van het hotel. Gasten die dit wel doen, worden vervolgd.

2. GEBRUIK VAN DE MAISON HAAS HUSTINX PARKEERSERVICE

Onder voorbehoud van deze clausule en op verzoek van de gast, staat Maison Haas Hustinx (hierna het 'hotel' genoemd) de gast toe om zijn parkeerplaats (hierna de 'ruimte' genoemd) te gebruiken zoals het hotel naar eigen goeddunken aan de gast toewijst voor de duur van het verblijf of bezoek van de Gast aan het Hotel.

2.1

De Gast erkent dat het gebruik van de Ruimte door de Gast alleen als een kale licentiehouder is en dat er geen relatie tussen verhuurder en huurder zal ontstaan ​​door het gebruik van de Ruimte door de Gast. De Gast stemt er ook mee in dat hij/zij niet het exclusieve bezit zal hebben van enige Ruimte. Het Hotel kan naar eigen goeddunken verzoeken dat de auto door de Gast wordt verplaatst, bijvoorbeeld om reparaties uit te voeren en de Ruimte schoon te maken.

2.2

Auto's worden geparkeerd op eigen risico van de gast en het hotel kan de veiligheid van de auto van de gast of de inhoud ervan niet garanderen. Gasten wordt geadviseerd om ervoor te zorgen dat auto's goed op slot zijn, dat alle ramen goed gesloten zijn en dat bezittingen uit het zicht worden gelaten en dat het alarm van de auto is ingeschakeld. Neem voor het reserveren contact op met het hotel om eventuele hoogte- of andere beperkingen te bepalen.

2.3 Kosten en verwijdering van voertuigen:

Betaling is vereist onmiddellijk voorafgaand aan het uitchecken van de Ruimte door de Gast of kan worden gedaan via online overschrijving of de MEWS Distributeur-omgeving, voorafgaand aan het verblijf van de Gast.

2.4 De gast:

Rijd voorzichtig op de parkeerplaats van het hotel en belemmer de in- of uitgangen niet en volg de borden, inclusief parkeren in vakken waar recht op is;

Breng geen wijzigingen aan in de ruimte en veroorzaak geen schade aan het hotel of eigendommen van het hotel. Elke veroorzaakte schade moet onmiddellijk aan het hotel worden gemeld en schade aan een ander voertuig moet door de gast worden gemeld aan de eigenaar van het voertuig dat beschadigd is;

Zorg ervoor dat zijn/haar auto een geldige voertuigverzekering heeft en rijklaar is en voldoet aan alle relevante wetten;

Zorgt ervoor dat alle veiligheidsbarrières of -poorten bij de in- en uitgangen van de parkeerplaats correct worden bediend en na gebruik worden gesloten en/of om sleutels of controlekaarten van eventuele veiligheidsbarrières of -poorten naar de parkeerplaats terug te geven aan het hotel wanneer deze licentie loopt af;

Gaat ermee akkoord dat om veiligheidsredenen niemand het recht heeft om op de parkeerplaats te blijven, behalve om auto's te parkeren of te verwijderen.

3. GEBRUIK VAN DE MAISON HAAS HUSTINX SANCTUM SPA

3.1 Gebruik van onze Wellness- en zwembadfaciliteiten

Er is op geen enkel moment een badmeester aanwezig bij het zwembad.

Kinderen onder de 14 jaar moeten te allen tijde onder toezicht staan ​​in de wellness- en zwembadfaciliteit.

De diepte van het zwembad is 1,4 m en is volgens de Nederlandse wet geclassificeerd als een 'semi-openbare voorziening'.

De spaservices en/of -faciliteiten die worden ontvangen of gebruikt in de Haas Hustinx Spa zijn uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en zijn niet bedoeld als vervanging voor professionele medische behandeling van welke aandoening dan ook, medisch of anderszins, die onze gasten kunnen hebben. Gasten van Haas hustinx Spa zullen Haas Hustinx Spa, haar personeel en leveranciers volledig vrijwaren en vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, uitgaven, schade en verliezen, inclusief juridische kosten (op basis van vrijwaring), die voortvloeien uit of verband houden met de spabehandelingen, diensten en/of faciliteiten.

Haas Hustinx Hotel & Spa beperkt haar aansprakelijkheid tot maximaal de door Haas Hustinx aan de gast(en) in rekening te brengen vergoeding

Het zwembad maakt deel uit van het Maison Haas Hustinx Hotel en de bezoekers hebben hierbij rood verklaard en akkoord gegaan met het bovenstaande reglement.

4. GEBRUIK VAN DE ONLINE RESERVERINGSDIENSTEN VAN MAISON HAAS HUSTINX

4.1 Pre-reserveringsdiensten

De online pre-reserveringsdiensten zijn louter informatief en hebben uitsluitend tot doel de gebruiker de mogelijkheid te bieden om de beschikbaarheid van kamers in het hotel van zijn keuze te raadplegen. BINNEN 24 UUR ONTVANGT DE GEBRUIKER EEN E-MAIL MET DE BEVESTIGING DAT DE RESERVERING IS GEMAAKT. DAT WIL DAT DEZE PAS BINDEND IS ZODRA MAISON HAAS HUSTINX (hierna 'Het Hotel' genoemd) DE RESERVERING HEEFT AANVAARD VIA DE BEVESTIGING PER E-MAIL. De Gebruiker dient de Reserveringsbevestiging te controleren en het Hotel hiervan direct schriftelijk op de hoogte te stellenvan een eventuele fout.

4.2 Online reserveringsdiensten

Het doel van de Online Reserveringsdiensten is de Reservering van een kamer in het Hotel.

HET GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN VERONDERSTELT VOLLEDIGE EN ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDING EN DE GELDIGHEID VAN ELK VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN/OF VOORWAARDEN (DEZE WORDEN GEACHT AUTOMATISCH TE ZIJN OPGENOMEN IN DE OVEREENKOMST DIE MET HET HOTEL IS AANGESLOTEN ZONDER DAT HUN SCHRIFTELIJKE TRANSCRIPTIE DAARIN NOODZAKELIJK IS ) OPGENOMEN IN DE LAATSTE BIJGEWERKTE VERSIE VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

A) Contractprocedure: Telkens wanneer de gebruiker gebruik maakt van de service, ontvangt hij of zij een bevestiging per e-mail, inclusief de informatie dat de bestelling van de gebruiker wordt bevestigd. Als Gebruiker een Gast is, ontvangt hij/zij een e-mail ter bevestiging van de reservering, die als bewijs van de reservering zal dienen.

B) Garantie: De reservering wordt de hele nacht bevestigd en gegarandeerd met een creditcard. Als de Gast vervolgens zonder voorafgaande kennisgeving niet komt opdagen, wordt het totale verblijf in rekening gebracht (BTW en taksen inbegrepen).

C) Beëindiging van de overeenkomst of annulering van een reservering. Hierbij zijn de voorwaarden en annuleringsvoorwaarden van toepassing. De gehanteerde bedragen en percentages zijn voor rekening van de Gast;

Flexibele tarieven: Kan kosteloos worden geannuleerd tot 3 dagen voor de inchecktijd (15.00 uur lokale tijd). Annuleringen of wijzigingen binnen 3 dagen voor de inchecktijd zijn onderhevig aan volledige betaling van de boeking.

Niet-restitueerbare tarieven: kunnen niet kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd zodra de boeking is bevestigd.

Deze clausule is niet geldig voor reserveringen gemaakt met speciale tarieven. In dat geval zijn de respectievelijke bijzondere voorwaarden van toepassing.

D) Tarieven per kamer en nacht

Tarieven zijn alleen schriftelijk geldig en alleen voor de aangegeven periode. Als er gegronde redenen zijn, behoudt het hotel zich het recht voor om deze tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De tarieven ten opzichte van de reservering worden aangegeven tijdens het reserveringsproces. BTW/omzetbelasting zal worden toegepast op de tarieven, evenals toeristenbelasting volgens de lokale regelgeving. De bovengenoemde lokale belastingen dienen rechtstreeks aan het hotel te worden betaald.

E) De getoonde prijzen op het moment van boeking zijn inclusief btw (of de equivalente belasting) tegen het op dat moment geldende belastingtarief.

Als het belastingtarief verandert tussen de datum van de boeking en de datum van de levering van diensten, wat resulteert in een verschil, is volgens de belastingwetgeving het belastingtarief dat wordt toegepast op de uiteindelijke prijs het tarief dat van toepassing is op het moment van de levering van diensten of opbouw van de belasting, zelfs in het geval dat de eerste resulteert in een verhoging van de uiteindelijke prijs die aan de gast in de boeking is meegedeeld.

4.3 Gedrag van de gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe om van de diensten gebruik te maken in overeenstemming met de Wet, de fatsoen, de eerbaarheid en de openbare orde en in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Bijgevolg heeft de Gebruiker de verplichting om zich te onthouden van het gebruik van de diensten voor ongeoorloofde doeleinden en effecten en/of in strijd met wat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, op een manier die de rechten en/of belangen van derden kan schaden. of die op enigerlei wijze het hotel en/of het imago of de diensten kunnen schaden.

4.4 Wijzigingen en suggesties

Voor meer efficiëntie en ten voordele van de Gast kan het Hotel op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing eenzijdig de diensten die het levert of de operationele, technische of gebruiksvoorwaarden van de diensten wijzigen. Evenzo worden gebruikers, met het oog op het verbeteren van de service en het bereiken van een optimaal kwaliteitsniveau (het uiteindelijke doel van het Hotel), uitgenodigd om eventuele wijzigingen voor te stellen die zij nuttig achten door contact op te nemen met het Hotel op het volgende e-mailadres: info@haashustinx.nl

5. BESCHERMING DOOR MAISON HAAS HUSTINX VAN PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS

Gebruikers van de online pre-reserverings- en reserveringsdiensten aangeboden via www.haashustinx.nl verstrekken vrijwillig gegevens van een persoonlijk type (hierna persoonlijke gegevens) en stemmen er uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk mee in dat het hotel deze automatisch verwerkt en opneemt in een bestand ten behoeve van het kunnen aanbieden en leveren van diensten. Dit bestand is de verantwoordelijkheid van het hotel.

HET HOTEL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM EEN VAN DE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN, VOORWAARDEN EN REGELS DIE EEN ONDERDEEL EN EEN SAMENVATTING VAN DE ACCOMMODATIEACTIVITEIT ZIJN, TOE TE VOEGEN OF TE WIJZIGEN OF TE WIJZIGEN.